Norsk utgave    English version          

Saltstraumen DykkeCamp
Knaplund
8056 Saltstraumen
Telefon: (+47) 922 60 560
Fax: (+47) 75 58 75 40
dykking@saltstraumen-dykkecamp.no

  

 

Hornkvabbe - Chirolophis ascanii

Bilde og tekst: Vebjørn Karlsen

Hornkvabben lever på hard bunn blant alger og steiner.  Innerst i Oksebåsen er det ei sprekk i fjellet som går fra overflata til 60 meter og her finner vi hornkvabber fra 10 til 30 meters dybde. Føden består hovedsakelig av muslinger, børstemark og hydroider.

Hornkvabbe skiller seg markant fra andre fisk ved at den har buskete hudfliker over øynene. Hannen skiller seg fra hunnen ved at den har en lignende hudflik på den første ryggfinnestrålen. Kroppen er åleaktig og sammentrykt fra sidene. Maks lengde 25 cm

Kamera: Nikon D700, Linse 105 mm makro.  To blitser.
Hornkvabbe, Vebjørn Karlsen, Saltstraumen DykkeCamp
Vern om Steinbiten

Publiseringsløsning levert av Seria AS