Begermaneter - Staurozoa

Ikke alle maneter lever et sorgløst liv i de frie vannmasser. For noen har svømming aldri vært et alternativ. Begermaneter, Staurozoa, er en av stormatene. Det spesielle med disse er at de sitter fast til underlaget hele livet. Men ikke helt fast, de kan krype litt.

Begermaneter - Staurozoa
04.02.201817:41 Admin

Du finner dem som regel festet på alger eller stein. De er vanlige her oppe, men er likevel lite kjent. De er ikke så lett å få øye på. Har aldri funnet dem i selve strømmen, men på Tuv er det muligheter. Små krepsdyr er favoritt maten.

Kjønnsmodne begermaneter sender egg og spermie ut i de frie vannmasser der befruktningen skjer. Ut av egget kommer det en liten krypende larve som finner seg et egnet sted for å starte en karriere som en ny begermanet.

Bilder: Vebjørn Karlsen, Kamera: Nikon D700 Linse:  60 mm makro. To blitser.

Vebjørn Karlsen
Vebjørn Karlsen

Carl von Linné - Carolus a Linné

Carl von Linné - Carolus a Linné
Den svenske botanikeren, zoologen og medisineren Carl von Linné regnes som ett av naturvitenskapens fremste genier.

Carl von Linnè (13. mai 1707 - 10. jan 1778) begynte å lage latinske navn etter et nytt system. Systemet ga alle planter og dyr to navn; et slektsnavn, og et navn som var spesielt for den spesifikke planten eller dyret (artsnavn). Tidligere kunne navnet på planter eller dyr bestå av ti ord eller mer.

I 1731, bare 24 år gammel, fullførte han sitt berømte system for klassifisering av arter. I sin karriere klassifiserte Linné 8000 planter og 6000 dyr. Mange av hans inndelinger er med tiden blitt forlatt eller forandret. Men hans artsinndeling var likevel et klart fremskritt. Og vi baserer oss fortsatt på dette.

Som dere sikkert har lagt merke til så har noen av dyrene vi har presentert et norsk navn og et navn på latin. At de har et latinsk navn gjør det lettere for forskere i ulike deler av verden å snakke sammen om en bestemt plante eller et bestemt dyr.

Kilde: Wikipedia

google map