Hornkvabbe - Chirolophis ascanii

Hornkvabben lever på hard bunn blant alger og steiner. Innerst i Oksebåsen er det ei sprekk i fjellet som går fra overflata til 60 meter og her finner vi hornkvabber fra 10 til 30 meters dybde. Føden består hovedsakelig av muslinger, børstemark og hydroider.

Hornkvabbe - Chirolophis ascanii
04.02.201815:16 Admin

Hornkvabbe skiller seg markant fra andre fisk ved at den har buskete hudfliker over øynene. Hannen skiller seg fra hunnen ved at den har en lignende hudflik på den første ryggfinnestrålen. Kroppen er åleaktig og sammentrykt fra sidene. Maks lengde 25 cm.

Bilde: Vebjørn Karlsen, Kamera: Nikon D700, Linse 105 mm makro.  To blitser.

Vebjørn Karlsen

Carl von Linné - Carolus a Linné

Carl von Linné - Carolus a Linné
Den svenske botanikeren, zoologen og medisineren Carl von Linné regnes som ett av naturvitenskapens fremste genier.

Carl von Linnè (13. mai 1707 - 10. jan 1778) begynte å lage latinske navn etter et nytt system. Systemet ga alle planter og dyr to navn; et slektsnavn, og et navn som var spesielt for den spesifikke planten eller dyret (artsnavn). Tidligere kunne navnet på planter eller dyr bestå av ti ord eller mer.

I 1731, bare 24 år gammel, fullførte han sitt berømte system for klassifisering av arter. I sin karriere klassifiserte Linné 8000 planter og 6000 dyr. Mange av hans inndelinger er med tiden blitt forlatt eller forandret. Men hans artsinndeling var likevel et klart fremskritt. Og vi baserer oss fortsatt på dette.

Som dere sikkert har lagt merke til så har noen av dyrene vi har presentert et norsk navn og et navn på latin. At de har et latinsk navn gjør det lettere for forskere i ulike deler av verden å snakke sammen om en bestemt plante eller et bestemt dyr.

Kilde: Wikipedia

google map