Havørn

Havørn (Haliaeetus albicilla) ses ofte svevende majestetisk i luften over Saltstraumen. Eller den jages av sinte måker. Ikke sjelden kan du se den sitte på en klippe eller et stort tre ved vannkanten, skuende utover sitt rike. Havørn er Nord-Europas største rovfugl, og verdens fjerde største ørn.

16.10.201710:47 Laila Lovise Johansen

En voksen hunnfugl kan ha et vingespenn på opptil 265 cm, hannørnene er noe mindre. Når havørnen er 4-6 år gamle er de klar for å få sitt første kull unger. Ørnene bygger reir av kvister og greiner, gjerne i bratt fjellterreng. Reiret fores med tang, mose, gress og lyng. Samme reir kan brukes flere år på rad. Ørnen legger egg mellom slutten av mars og mai. Den legger da to til tre egg og ruger på disse i 35-45 dager. Foreldrene deler på rugejobben. 

Unge ørnefugler har svart og brun stjert med noe lyst i, og nebbet er svart. Voksne ørner har hvit stjert og gult nebb. Det er ikke noe forskjell på hann- og hunnfugler. 

Havørnen spiser fisk og sjøfugl, men den kan også ta åtsler av ulikt slag. 

Havørn ble totalfredet i Norge i 1968. Det er bestanden i Salten som har fått æren av å redde den norske havørnbestanden. I dag finnes Havørn igjen langs det meste av norges kyst, men er fortsatt mest utbredt i Nord-Norge.

Fakta om havørna

Vingespenn

 • Hanner: 207 - 234 cm
 • Hunner: 224 - 265 cm

Vekt

 • Hanner: 3020 - 5430 gram
 • Hunner: 4270 - 8000 gram

Havørnas egg

 • 1 - 3 hvite egg
 • Ca. 140 gram
 • Ca. 76 x 59 mm

Rugetid

 • 34 - 46 døgn. Legges i mars - april. I Bodø er det registrert hekking allerede i slutten av februar. Eggene klekkes med flere dagers mellomrom i april - mai.
 • Ungenes reirtid er ca 70 - 85 døgn i april - juli. 
 • Hekkesuksess i Norge er gjennomsnitt på 0,6 flygedyktige unger per par. 
 • Alder ved første hekking er 4 - 6 år.

Høyeste kjente alder på havørn er 29 år.

Låt: Kraftige skrik, ofte kli-kli. Vanlig varselskrik fra foreldre til unger på reiret.

Kilde: Wikipedia Norge og den lokale Havørnklubben

Vebjørn Karlsen
Havørn
Vebjørn Karlsen
Havørn

google map