Fisk og fauna

Saltstraumen har en unik fauna og rikt fiskeliv.

16.10.201710:47 Laila Lovise Johansen

Her finner du bilder og informasjon om en del av alt det spennende livet som finnes under havoverflaten her i Saltstraumen. Saltstraumen DykkeCamp ønsker bevare denne vakre undervannsverden, og bidra til at stadig flere blir kjent med de fashinerende vesener som lever her.

Saltstraumen DykkeCamp følger den flere år gamle avtalen som er etablert blant dykkere og dykkeklubber i området om å ikke drive undervannsjakt i Saltstraumen. Jaktforbudet gjelder først og fremst de tre bunnlevende fiskene kveite, breiflabb og steinbit. Når det gjelder steinbiten er Saltstraumen med sitt oksygenrike vann viktig gyteplass som beriker hele nærområdet med steinbit.

For mer informasjon om fotograf Vebjørn Karlsen se: www.vebjornkarlsen.no

Vern om Steinbiten i Saltstraumen marine verneområde.

Saltstraumen og Sundstraumen er kjent for sine store steinbit. Området er et perfekt gyteområde for steinbiten på grunn av sine naturlige hulrom (jettegryter og bergsprekker). Strømmen sikrer eggene oksygenrikt vann hele tiden, og området er også svært artsrikt med god mattilgang for steinbiten.

Steinbiten kan bli ca 20 år gammel, og blir kjønnsmoden i 6-7 årsalderen. Den er da ca 50-60 cm lang. Gytingen foregår om vinteren. Hannen vokter eggene i en periode på 2-3 måneder. Voksne steinbiter er ofte stedbundne. Vi dykkere møter gjerne samme steinbit på sin faste plass år etter år, der den ligger og passer på eggballen. Når fiskere og dykkere lar steinbiten gyte i fred i dette området, vil det føre til en stor og solid steinbitbestand også i nærliggende områder.

Dykkeklubber, dykkesentre og fiskesportsentre i Bodø / Saltstraumen har derfor gått sammen for å verne om steinbiten i det markerte området på kartet under. Dette for at både dykkere og fiskere kan glede seg over denne flotte fisken også i framtiden.

Området er definert på vedlagte kartutsnitt. Steinbit skal ikke fangstes innenfor rødmerket sone.

Relaterte artikler

google map