No hunting policy

Dykkere og fridykkere ønskes velkommen til Saltstraumen marine verneområde, men respekter vårt ønske om å ta vare på mangfoldet. Det eneste vi tar med opp, er opplevelser og vakre bilder.

i Saltstraumen marine verneområde
16.10.201710:59 Laila Lovise Johansen

Gjennom mangeårig dykking i Saltstraumen kjenner vi en stadig større respekt for strømmen og livet i den, både over og under vann. Dette er et unikt stykke natur, og ønsket om å sikre at det forblir slik videre framover vokser seg sterkere for hvert dykk. For en del år tilbake, var det svært mange dykkere som jaktet i Saltstraumen. Et selvpålagt forbud mot undervannsjakt på steinbit i Saltstraumen, har ført til at dykkingen i Saltstraumen nå i en årrekke har handlet om å oppleve og ta bilder, ikke jakte.

Nå har det igjen blitt en økning i undervannsjakt i Saltstraumen. Det virker som vårt arbeid for å be folk respektere vårt selvpåførte forbud mot å jakte steinbit foreløpig holder, men en slik selvjustis er sårbar. Saltstraumen marine verneområde er ikke stort, men det er et svært viktig gyteområde med et enormt sammensatt artsmangfold. Gir man fiskelivet et pusterom i vernesonen, vil det gi en økning i fiskebestanden i hele nærområdet.

Vi vet at det kan høres ulogisk ut å si nei til undervannsjakt, så lenge fiskerne får fiske fritt i vernesonen. Men vi tenker at vi dykkere først og fremst kan gjøre noe med den aktiviteten vi driver med selv. Vi tok derfor i høst initiativ til samarbeidsavtale med de andre turistbedriftene i Saltstraumen, om å si nei til undervannsjakt i vernesonen unisont. Vårt ønske er at alle som driver med næring eller hobby i Saltstraumen, går i seg selv og ser på hvordan de kan bidra til minst mulig skade på fugleliv og undervannsliv. Fuglelivet i Saltstraumen er redusert med 70-90%, det er svært lite ærfugl igjen her. Vi ønsker at Saltstraumen blir et sted hvor det rike dyrelivet over og under vann respekteres og at vi får til en balansert sameksistens mellom dyreliv og friluftsliv / turisme. At Saltstraumen marine verneområde blir et sted du kommer for å oppleve de kraftfulle strømhvirvlene og det rike dyrelivet, uten å skade det.

Vebjørn Karlsen
Steinbit
Vebjørn Karlsen
Steinbit

google map