No hunting policy

Dykkere ønskes velkommen til Saltstraumen marine verneområde, men respekter vårt ønske om å ta vare på mangfoldet. Det eneste vi tar med opp, er opplevelser og vakre bilder.

i Saltstraumen marine verneområde
16.10.201710:59 Laila Lovise Johansen

Gjennom mange år med dykking i Saltstraumen kjenner vi en stor respekt for strømmen og livet i den, både over og under vann. Dette er et unikt stykke natur, og ønsket om å sikre at det forblir slik videre framover vokser seg sterkere for hvert dykk.

For en del år tilbake, var det svært mange dykkere som jaktet i Saltstraumen. Et selvpålagt forbud mot undervannsjakt på steinbit, har ført til at dykking i Saltstraumen nå i en årrekke har handlet om å oppleve og ta bilder, ikke jakte. Vi ønsker å bidra til at det forblir slik, og har derfor no hunting policy på Saltstraumen DykkeCamp.

Saltstraumen marine verneområde er ikke stort, men det er et svært viktig gyteområde med et enormt sammensatt artsmangfold. Gir man fiskelivet et pusterom i vernesonen, vil det gi en økning i fiskebestanden i hele nærområdet.

Velkommen til Saltstraumen marine verneområde, men respekter vårt ønske om å ta vare på mangfoldet. Det eneste vi tar med opp, er opplevelser og vakre bilder.

Artikel på Dykking.no om dette arbeidet.

Vebjørn Karlsen
Steinbit
Vebjørn Karlsen
Kveite

google map