Vern om Steinbiten

Vern om Steinbiten i Saltstraumen marine verneområde.

i Saltstraumen marine verneområde
16.10.201710:59 Laila Lovise Johansen

Saltstraumen og Sundstraumen er kjent for sine store steinbit. Området er et perfekt gyteområde for steinbiten på grunn av sine naturlige hulrom (jettegryter og bergsprekker). Strømmen sikrer eggene oksygenrikt vann hele tiden, og området er også svært artsrikt med god mattilgang for steinbiten.

Steinbiten kan bli ca 20 år gammel, og blir kjønnsmoden i 6-7 årsalderen. Den er da ca 50-60 cm lang. Gytingen foregår om vinteren. Hannen vokter eggene i en periode på 2-3 måneder. Voksne steinbiter er ofte stedbundne. Vi dykkere møter gjerne samme steinbit på sin faste plass år etter år, der den ligger og passer på eggballen. Når fiskere og dykkere lar steinbiten gyte i fred i dette området, vil det føre til en stor og solid steinbitbestand også i nærliggende områder.

Dykkeklubber, dykkesentre og fiskesportsentre i Bodø / Saltstraumen har derfor gått sammen for å verne om steinbiten i det markerte området på kartet under. Dette for at både dykkere og fiskere kan glede seg over denne flotte fisken også i framtiden.

Området er definert på vedlagte kartutsnitt. Steinbit skal ikke fangstes innenfor rødmerket sone.

Vebjørn Karlsen
Steinbit
Vebjørn Karlsen
Steinbit

google map