Norsk utgave    English version          

Saltstraumen DykkeCamp
Knaplund
8056 Saltstraumen
Telefon: (+47) 922 60 560
Fax: (+47) 75 58 75 40
dykking@saltstraumen-dykkecamp.no

  

 

Skallus - Polyplaceophora

Bilder og tekst: Vebjørn Karlsen

Skallus er noe av det mest primitive i gruppen bløtdyr. Ryggen er delt i åtte kalkplater som ligger lik takstein. Spesialiserte sanseorganer trenger gjennom små porer i kalkplatene, og noen av disse er lysfølsomme. Kroppens underside danner en stor skiveformet fot. Det finns omkring 1000 arter, hvorav 13 i Norge.

Leptochiton asellus er den vanligste arten i Norge. De fleste skallus er små, 1-5 cm.  Skallus lever på berg, stein, inne i tomme skjell og helst på mørke steder. Dette er planteetere som skraper alger av harde underlag med en lang raspetunge med kraftige tenner. De beveger seg svært tregt. De er særkjønnede. Hos noen arter skjer befruktningen ute i vannet, mens hos andre skjer den i hunnindividets bakkropp. Eggene kan i noen tilfelle bli båret av henne til de klekkes. Skallus spises mange steder i verden.

Du finner dem over alt i Saltstraumen, men spesielt stor tetthet på Mørkvedsiden der strømmen treffer på utgående.

Skallus, Foto av Vebjørn Karlsen, Saltstraumen DykkeCamp

Vern om Steinbiten

Publiseringsløsning levert av Seria AS